*WELKOM BESTE KIJK EN LUISTERAARS VAN ON4OSA
CLUBSTATION VAN OSA-ANTWERPEN
afd. van de Koninklijke Unie der Belgische
Amateur-zenders OP 145.762,5MHz
via het relais van Antwerpen
en simultaan op amateur-televisie
via on0mtv ,op 1255 MHz.
DIT IS DE UITZENDING VAN ,
15 APRIL, 2002 de 5é jaargang.

 

AAN DE MICROFOON VANDAAG ,
ON...EN ON...
WIJ VERWELKOMEN IN ONZE STUDIO ALS GAST ... ...
WE WENSEN U VERDER EEN AANGENAME EN INFORMATIEVE AVOND.
DE TEMPERATUUR IN ANTWERPEN IS MOMENTEEL . . c. en .

ONS ADRES :
Redactie ON 4 OSA
Jozef Cuyversstraat 44
2610 Wilrijk
VIA PACKET RADIO : BBS on0anr-5
VIA E-MAIL : <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

ONZE HOMEPAGE OP VOLGEND ADRES : http://www.qsl.net/ON4OSA .
TEKSTEN VAN ONZE UITZENDINGEN MOGEN STEEDS OVERGENOMEN WORDEN DOOR ANDERE REDACTIES ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VERMELD WEL STEEDS DE BRON AUB.

HET TEKENEN VAN DE PRESENTIELIJST
ENKEL OP 145.762.5 FM.REPEATER ANTWERPEN.
RAPORTEN VIA 145.762.5 Mhz.
NADIEN schakelen wij over op 145.425 Mhz .

Luisteramateurs inmelden na de uitzending,
let wel de huiscentrale schakelt pas na 10 maal bellen door
naar de clubshack.TEL: 03.827.25.44.

 

+
VASTE MEDEWERKERS.
ON4AWT Fons:Home Page ,ON4OSA .
ON7CY Yves:presentator .
ON4CGT Peter:Camera.
ON4GDB Gaetan: Eindredactie:


FREE LANCE-MEDEWERKERS
ON4CBL Eric ,
ON6XG Frans
ON7BV Bart,
ON7SF Andre,
ON4HZ Pierre,

Het programma van vandaag!
* KALENDER 2002.
* SAR mededeling van on4un.
* NIEUWS uit de afdelingen.
* SPACE NIEUWTJES
* NIEUW op de markt.
*
*
*

++
* EVENEMENTEN KALENDER
-----------------------

* 20 april,HAMBEURS AALST.
* 28 april,DIRAGE DIEST
* 11 mei, HAMBEURS WLD.
* 11 mei;UBA-CONGRES te Torhout.
*
* 25+26 mei.20é DX-ANTWERP -OPENDEURDAGEN te HOBOKEN/Antw.
* 17 augustus -LICHTHOUSE/SHIPS- ronde.
* 30/31 augustus Groote hambeurs in HOLITZE -(Chechie )
* 29 sept. HAMB. NOL-Bochold.
* 17 nov. Round Table te Leuven.
*
* 2003 *
* 13 April 2003 Radiohobbybeurs OSA-Antwerpen.
*
!! 14 dagen voor de manifestatie geven wij een uitgebreider verslag indien het in ons bezit is, hou er dus rekening mee !!
Tot zover onze kalender.

Uw clubactiviteiten sturen naar de redactie van,
ON4OSA : e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
++
SAR-MEDEDELING VAN UBA.
----------------------

 

Beste vrienden, kaderleden van de UBA,

Ik denk dat de UBA u allemaal op een continue wijze zo veel mogelijk via dit medium dient in te lichten i.v.m. de wetgeving inzake RF-stralingen.

Uit de artikels die in CQ-QSO van maart/april zijn verschenen (en reeds vroeger beschikbaar waren op onze Web-site) alsook het ter beschikking stellen van een berekeningsprogramma, samen met een massa antenne gegevens, en de voordrachtenreeks hierover die door een aantal vrijwilligers in zowat 80+ secties worden georganiseerd, zal het u allen wel duidelijk zijn dat de UBA deze zaak heel ernstig neemt, en ten gronde heeft bestudeert en opvolgt.

Enerzijds proberen we de bestaande wetgeving (waar iedereen - dus ook wij - zich moeten aan houden) duidelijk uit te leggen aan onze leden en hen alle nodige steun te geven om hun dossier in orde te brengen. Anderzijds proberen we naar de wetgever en het BIPT toe een zo gunstig mogelijke regeling voor de radioamateurs te verkrijgen.

Enerzijds hebben we continu contacten met de dienst RF-stralingen van het BIPT, en proberen we de toepassingsmodaliteiten (binnen de kader van de KB's) duidelijk te definiëren en voor de radioamateurs zo gunstig mogelijk te maken. Maar we moeten uiteraard verstaan dat dit hier alleen gaat over modaliteiten en dat het BIPT niets aan de grond (de essentie) van de betreffende KB's kan veranderen.

Verder is midden maart een brief geschreven aan ministers Aelvoet alsook haar collega's ministers die de betreffende KB's hebben ondertekend (Durant, Duquesne, Flahaut, Daems, Piqué) met vraag tot aanpassing van de KB's. Er zijn 2 aanpassingen gevraagd die allebeide zeer uitgebreid en grondig geargumenteerd zijn. Het zijn beide technisch-wetenschappelijke argumentaties, en onze vragen doen niets af aan de grond van de regelgeving. De UBA aanvaard de basisprincipes en de basisgetallen afkomstig van de wereldgezondheidsorganistaie en het ICNIRP. De argumentaties hebben niets te zien met onze identiteit (als radioamateur), en gelden dus evenzeer voor andere "gebruikers". Wat we vragen is het volgende:

a.. Radioamateurs die met een klein vermogen zenden, en een antenne gebruiken met kleine winst, en waarvan de antenne zich op minstens 6 m van elk kritisch (tot het publiek toegankelijk punt) bevindt, zouden beneden een bepaald niveau (we stellen voor 100 Watt EIRP) vrijgesteld dienen te worden tot het maken van een dossier zoals voorgeschreven in het KB van 21/12/2001. In de plaats daarvan stellen we voor dat radioamateurs waarvan de installatie voldoet aan bovenvermelde voorwaarden dit eenvoudig zouden melden aan het BIPT. De redenering voor dergelijke stations geldt uiteraard ook voor andere gebruikers van het spectrum, zoals bvb CB (Citizen Band of Burgerband), en waarschijnlijk ook voor de meeste stations van politiediensten, brandweer enz.
b.. De 5 % regel die gehanteerd wordt in het 2de KB (29/12/2001) is uitermate conservatief opgesteld, en niet wetenschappelijk te verantwoorden. We vragen daarom ook deze op te trekken tot een meer realistische waarde van 50 %.
Bovenstaande tekst is letterlijk overgenomen uit de brief aan minister Aelvoet.

De eerste aanpassing zou een overgrote meerderheid van radioamateurs kunnen vrijstellen van het opmaken van een berekeningsdossier. Bovendien zou het aantal dossiers dat het BIPT verwacht tegen einde 2006 (75.000 tot 100.000) dossiers hierdoor waarschijnlijk door 10 of zelfs door 20 worden gedeeld.

De tweede aanpassing zou als gevolg hebben dat een veel groter deel van zij die niet aan de voorwaarden van de voorgestelde 1ste aanpassing voldoen, toch geen metingen zouden moeten (laten) doen, en dat voor hen een eenvoudig "technisch antennedossier" voldoende zou zijn.

Bij de brief bevond zich een zeer uitgebreide technische verantwoording voor de beide vragen. Op heden hebben we nog geen antwoord ontvangen (wat normaal is).

 

Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet me te contacteren. En vooral, vergeet niet hierover te praten in uw sectie. Houdt de leden op de hoogte van de stand van zaken. Correcte informatie is het beste geneesmiddel tegen valse en tendentieuze berichten.

 

De stand van zaken op 8 april 2002:

a.. De voordrachten die aan alle secties over dit onderwerp worden gegeven zijn een enorm succes.
b.. BIPT heeft reeds honderden dossiers behandeld, en het eerste radioamateur-dossier dat werd opgesteld aan de hand van de UBA-software is goedgekeurd.
c.. Op 8 april waren reeds bijna 400 aanvragen voor het bekomen van het UBA berekeningsprogramma verwerkt!
d.. Bij het inbrengen van de afstand van een kritisch punt tot uw antenne wordt de afstand tot "het center van de antenne" genomen. Bij een dipool is dit het punt waar de stroom het grootst is (het midden en meestal ook het voedingspunt), voor yagis e.d. is dit de plaats waar de antenne draait. In feite wordt de antenna als een punt aanzien, omdat de berekening gebeurt als in de vrije ruimte (er wordt geen rekening gehouden met grondreflectie) in het verre veld, waar de antenne steeds een punt is. Dit is ons bevestigd door het BIPT.
e.. Hoe gaat het BIPT te werk om in het geval van een "attest-dossier" (dossier bestaande uit rekenresultaten en meetresultaten) om de berekende velden bij de gemeten velden op te tellen? Van de gemeten velden weet men immers niet op welke frequenties de velden worden gegenereerd, en op hogere frequenties zijn hogere velden toegelaten dan beneden 400 MHz.

Antwoord:
Eerst en vooral zal men berekenen alsof het gemeten residuele veld in zijn totaliteit gegenereerd wordt in de frequentieband 10 MHz - 400 MHz. Mocht in deze veronderstelling het gesommeerde resultaat dicht bij de normgrens liggen dan zal onderzocht worden op welke frequentie dit (zeer sterke) bijkomende veld is gegenereerd (bvb aan de hand van kennis van nabijheid van de tweede bron, of door een scan met een selectieve spectrum analyser).

f.. In de artikels in CQ-QSO van maart en april staan enkele tikfoutjes:
a.. in de tabellen waar de SAR is omgezet naar vermogendichtheid en elektrisch veld staat: 400 MHz tot 2 GHZ. Het moet zijn 400 MHz tot 1 GHz.
b.. Op pg. 19 (deel I, maart 2002) staat "Het vermogen vereist om de temperatuur van een massa van 1 kg met 1º te doen stijgen is 4 W". Dit moet zijn "Uit uitgebreide testS blijkt dat een SAR van 4W/kg de temperatuur van het gemiddelde lichaamsweefsel met 1º C doet stijgen".
Steeds bereid op uw vragen te antwoorden,

73

John, ON4UN
++

 

 

OSA- NIEUWS
+++++++++++
VOLGENDE VERGADERING OSA
Donderdag 2 MEI te 20 uur.
In ons lokaal te Wilrijk St.Bavostraat 69
:De Nieuwe Kroon, recht over de Kerk.
++
GELEZEN in CQ-QSO van April.
-----------------------
De Hobbybeurs van OSA werd onder de verkeerde datum aangekondigd.
De juiste datum is dus: Zondag 13 April in 2003 !!

++

KALENDER ATV-NET---------------
Er zijn geen programma's
aangekondigd voor volgende data,
2/4 ???
9/4 ???
16/4 ???
23/4 ???
30/4 ???

Uitzendingen donderdag van 21 tot 22 uur
via de repeaters. Herhalingen zondag 11 u.

++
UBA CONTEST KALENDER
---------------------
De volgende HF contesten komen in,
aanmerking voor de super prestige v/d UBA.
ON c-test 80 m SSB 1e zond. Oktober
ON c-test 80 m.CW 2e zond. Oktober
++

 

+++++++++++
DIT IS ON4OSA CLUBSTATION VAN OSA-ANTWERPEN
afd. van de Koninklijke Unie der Belgische Amateur-zenders
met de wekelijkse netronde.
* Via de relais van Antwerpen en simultaan op ATV via on0mtv ,
op 1255 MHz de uitzendingen worden eveneens gerealeerd,
door verscheidene ATV zenders.
++++++++++

Media en Wetenschap
-------------------

12/04 NASA wil opnieuw een lerares in de ruimte sturen.
Achttien jaar na de ramp met de Challenger wil de Amerikaanse
ruimtevaartorganisatie NASA opnieuw een lerares in de ruimte sturen.
Het NASA-programma 'Leraar in de Kosmos' (Teacher in Space) werd na
de Challenger-ramp afgebroken, maar in 1998 weer opgestart. Dat
meldt nieuwszender CNN.

De eer is weggelegd voor de 50-jarige lerares Barbara Morgan, die in
2004 naar het internationale ruimtestation ISS zal vliegen. Zij is
een moeder van twee zonen, die in 1974 afstudeerde aan de
universiteit van Stanford. In 1985 was zij "reserve" voor Christa
McAuliffe, de lerares uit New Hampshire die op 28 januari 1986 samen
met de zes andere astronauten bij een explosie kort na de lancering
van de shuttle Challenger om het leven kwam.
++

MANIFESTATIES en BEURZEN
-------------------------

HAMBEURS AALST
op zaterdag 20 april 2002.
Parochiaal Centrum St Anna,
Roklijfstraat 1 te 9300 Aalst,
Wellicht niet onbekend voor de meeste hambeurs bezoekers !
Wij zorgen voor een vernieuwde aanpak !
Wij zijn in goede onderhandelingen om een paar nieuwe standhouders aan te
trekken, die de uitstap naar deze beurs zeker de moeite waard zullen maken.
73 Vanwege de inrichters
++
NIEUWS UIT DE RUIMTE

++

- Zo, beste vrienden dit is dan het einde van onze -
- wekelijkse uitzending van on4osa in Antwerpen.
- Wij danken U voor het luisteren en graag tot volgende week .
- Na de qso ronde en de rapporten blijven wij qrv op 145.425 Mhz.

even qrx...........

* EINDE *

 

   
© Copyright 2017 Radio Amateurclub OSA Antwerpen. Alle rechten voorbehouden.