* GOEDE AVOND BESTE LUISTERAARS DIT IS ON4OSA CLUBSTA VAN
* OSA-ANTWERPEN afd. van de Koninklijke Unie der Belgische
* Amateur-zenders OP 145.762,5MHz via het relais van Antwerpen
* en simultaan op amateur-televisie via on0mtv ,op 1255 MHz.
* Elke maandagavond vanaf 20 uur verzorgen wij een net- ronde
met berichten voor en door de radioamateurs.
* ------------------------------------------------------------
*
*WELKOM BESTE KIJK EN LUISTERAARS DIT IS DE UITZENDING VAN ,
21 JANUARI 2002 het 5é kalenderjaar.

 

* AAN DE MICROFOON VANDAAG ,......
* WIJ VERWELKOMEN IN ONZE STUDIO ALS GAST ,... ...
* WE WENSEN U VERDER EEN AANGENAME EN INFORMATIEVE AVOND.
. DE TEMPERATUUR IN ANTWERPEN IS MOMENTEEL c.en ..

 

ONS ADRES : Redactie ON 4 OSA
Jozef Cuyversstraat 44
2610 Wilrijk
VIA PACKET RADIO : BBS on0anr-5
VIA E-MAIL : <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.>

ONZE HOMEPAGE OP VOLGEND ADRES : http://www.qsl.net/ON4OSA
TEKSTEN VAN ONZE UITZENDINGEN MOGEN STEEDS OVERGENOMEN WORDEN DOOR ANDERE REDACTIES ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VERMELD WEL STEEDS DE BRON AUB.

HET TEKENEN VAN DE PRESENTIELIJST VOOR DE FONIE UITZENDING GEBEURD ENKEL OP 145.762.5 FM. DE 2 Mtr. REPEATER ANTWERPEN.
VOOR DE ATV IS TALK-BACK 145.762.5 Mhz.tijdens de uitzending in fonie.
NADIEN schakelen wij over op 145.425 Mhz voor de lokale babbel.

Luisteramateurs kunnen zich in melden tijdens de uitzending,
let wel de huiscentrale schakelt pas na 10 maal bellen door
naar de clubshack.TEL: 03.827.25.44.
+
ONZE VASTE MEDEWERKERS.
ON4AWT Fons:Home Page ON4OSA .
ON7CY Yves:presentator .
ON4CGT Peter: ATV-Camera
ON4GDB Gaetan: Eindredactie:


FREE LANCE TEKST-MEDEWERKERS
,ON4CBL Eric ,ON6XG Frans
,ON7BV Bart,ON7SF Andre,

 

Met het programma van vandaag brengen wij volgende onderwerpen:
* KALENDER 2001.
* ATV-NET agenda.
* NIEUWS van de Secties.
* INFO van BIPT
* ICOM tranciever IC-756PRO-II
* Brandstof deel 2
* De LOOP Antenne deel 1
* EURO AWARD

 

 

* EVENEMENTEN KALENDER .
-----------------------*
* 8/9 en 10 feb. Computerbeurs Bouwcentrum Antw.
* 10 feb. Hambeurs te WETTEREN.
* 17 feb. HAMBEURS NOK.
* 24 feb. HAMBEURS Radioclub DE PINTE
* 03 Maart RADIO HOBBYBEURS OSA-Antwerpen.
* 09 Maart Landelijke Radio Vlooienmarkt,
AUTOTRON Rosmalen,Den Bosch.
* 24 maart Computerbeurs Nekkerhal Mechelen.
* 07 april,HAMBEURS te EKSEL
* 20 april,HAMBEURS AALST
* 28 april,DIRAGE DIEST
* 11 mei, HAMBEURS WLD.
* 15 mei. UBA congres te Torhout.
* 25+26 mei.20é DX-ANTWERP OPENDEURDAGEN te HOBOKEN/Antw.
* 29 sept. HAMB. NOL-Bochold.
* 17 nov. Round Table te Leuven.

Tot zover onze kalender.

Uw clubactiviteiten sturen naar de redactie van,
ON4OSA op ons e-mail adres.

OSA- NIEUWS
+++++++++++
VOLGENDE VERGADERING OSA
7 Februari te 20 uur.
Iedereen op post.
In ons lokaal te Wilrijk St.Bavostraat 69
:De Nieuwe Kroon, recht over de Kerk.
++

ATV NET OPNIEUW GESTART IN ANTWERPEN.
-------------------------------------
Wekelijks voordrachten via de ATV-repeaters.

ATV-net Programma Januari

17/1 ON4RT video metingen deel twee.
24/1 ON4BCB Zelfbouw 8x4 Audio/Video Matrix
31/1 ON4FIN Audio en Video compressie
++

INFO BIPT VERGUNNING 2002
-------------------------
Het BIPT heeft ons laten weten dat de vergunningen voor 2002 en de aanvragen
voor betaling van de taks nog niet opgestuurd zijn om reden van een
informatica probleem : het overschakelen naar de euro en de indexering van
de taks.

Indien er een controle is door de politie, is het aangeraden de oude
vergunning te tonen en te vragen dat de politie contact opneemt met het BIPT
op tel. nr 02 226 88 88 Dienst vergunningen.

Pierre CORNELIS, ON7PC
Beheerder UBA

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIT IS ON4OSA CLUBSTATION VAN OSA-ANTWERPEN
afd. van de Koninklijke Unie der Belgische Amateur-zenders
met de wekelijkse netronde.
* Via de relais van Antwerpen en simultaan op ATV via on0mtv ,
op 1255 MHz de uitzendingen worden eveneens gerealeerd,
door verscheidene ATV zenders.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Brandstofcellen 2
-----------------
De eerste brandstofcel werd gebouwd in 1839 door een Engelsman
William Grove.Het principe ervan was dan ook tamelijk eenvoudig:
waterstof ( H ) wordt gevoed aan een katalysator die de atomen
splitst in twee, een positief proton en een negatief electron.
De katalysator bestaat uit platinumpoeder en/of andere chemicaliën
op een dun membraan (elektroliet) verstrooid dat alleen protonen doorlaat.
De langs deze weg bekomen protonenstroom hercombineert zich aan
de uitgang met de elektronen onder toevoeging van zuurstof ( lucht )
zodat het eindproduct water is ( H2O ).
De verbruiker,lamp,motor of weerstand is in de weg van de elektronen-
stroom geschakeld.
Dit lijkt allemaal zeer eenvoudig maar de praktijk is wat anders.
We gaan niet in op de constructie van de verschillende systemen daar
dit ons veel te ver zou voeren,maar wel op de projecten,en dat zijn
er velen,die op dit ogenblik getest worden of reeds in omloop zijn.

-Proton Exchange Membrane ( PEM ) is zoals hierboven beschreven en
werkt op lage temperatuur ( 80-90 graden C ).Zij kunnen toegepast
worden bij kleine wagens,in hospitalen en in het algemeen voor
vervanging van herlaadbare batterijen.Is verkrijgbaar in de handel.
Is wat onhandelbaar want moet gevoed worden door zuivere waterstof.

-Phosfoorzuur cel : dit type is in de handel en wordt toegepast
in hospitalen,hotels en als kleine centrales.Het rendement is
ongeveer 40 prct.De werkingstemperatuur ligt wel boven de 100 graden
maar daarvan wordt gebruik gemaakt om met de geproduceerde stoom
een alternator aan te drijven.

-Vloeibaar carbonaat (ester van carbonaatzuur) :deze cellen zijn
veelbelovend wat het rendement betreft en kunnen gevoed worden met
waterstof,propaan,diesel en andere olieproducten.
Ze werken bij een temperatuur van 650 øC en zijn bestemd voor
hogere vermogens d.i. 10 KW to 1 MW.Verschillende toepassingen
zijn werkend in Italie en Japan.

-Vaste oxyde cel :in plaats van een vloeibaar elektroliet wordt
hier een keramisch materiaal toegepast waardoor de bedrijfs-
temperatuur kan opgedreven worden tot rond 1000øc.Het rendement
ligt dan ook bij 60 pct en de toepassing in grotere centrales.
Sommige ontwerpers zien hierin de energiecel voor de auto.

-Alkaline cel : lang toegepast door de NASA daar ze een zeer
hoog rendement hebben : 70 pct.De toegepaste elektroliet is
hier alkaline potassium hydroxyde.Dit is echter te duur voor
algemeen gebruik hoewel sommige fabrikanten naar een goed-
kopere oplossing zoeken.

-Direct Methanol cel ( DMFC):het probleem bij de meeste cellen
is de opslag van de brandstof.Waterstof is een ontplofbaar
gas en moeilijk samen te drukken.Methanol daarentegen is
een vloeistof waaruit met een speciale katalysator gemakkelijk
waterstof kan onttrokken worden.Het rendement is rond 40 pct
bij temperaturen van 60 ... 80 graden C.Ook een kandidaat voor
de auto.

-bron Smithsonian Instituut of Technologie vertaald en bewerkt
door ON6XG

+
HAMBEURZEN EN MANIFESTATIES
---------------------------

HAMBEURS NOK OP 17 FEB. 2002
----------------------------
KAPELSTRAAT 25
2300 Turnhout (zevendonk)
Openingsuren: van 10 uur tot 15 uur
Inpraatfrequentie: 145.225 Mhz.
Info bij Manu Vanhofstraeten ON4CCE
tel. 00 32 (0)14 62 08 53 of
via E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De reservatie wordt eerst definitief na betaling op rek.nr 068-2141405-60 te
name van UBA sectie NOK. Afsluitdatum 8 februari 2002

++
RADIO HOBBYBEURS OSA-ANTWERPEN 2002
-----------------------------------
ZONDAG 03 MAART , STADSFEESTZAAL "KIELPARK" toegang GRATIS.
Reservatie wordt bevestigd na betaling op rekening:776-5952939-49 OSA.
Tafels per meter, 2,50 Euro.
Parking voorbehouden aan de deelnemers.
INFO: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of TEL:++03:8272544.
DEUREN PUBLIEK 10.00 uur. Binnenbrengen materiaal vanaf 09.00 uur
Cafetaria ,belegde broodjes,verse soep en dranken aan hamprijzen.
++

HAMBEURS AALST
--------------
zat. 20 april te 10 uur.
St.Annazaal, Roklijfstraat 1 te AALST
Info;bij Benny 053/671472
Inpraat; 145.225.
++

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DIT IS ON4OSA CLUBSTATION VAN OSA-ANTWERPEN
afd. van de Koninklijke Unie der Belgische Amateur-zenders
met de wekelijkse netronde.
* Via de relais van Antwerpen en simultaan op ATV via on0mtv ,
op 1255 MHz de uitzendingen worden eveneens gereleerd,
door verscheidene ATV zenders.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

DE ICOM TRANCIEVER IC-756PRO II
-------------------------------
De IC-756PRO II is de opvolger van de 756PRO. Dankzij de inbreng van veel radioamateurs id de PRO op een aantal punten verbeterd. Zo is de gevoeligheid sterk verbeterd zonder gebruik te maken van een voorversterker.
Ook de ruisonderdrukking laat verbeteringen zien evenals het IF filter.
In totaal is de nieuwe PRO-II op 9 punten verbeterd.
Daardoor is de ontvangst stukken beter en eenvoudiger geworden.
Het uitgangsvermogen is 100 watt en een afzonderlijke afstemming voor CW.
Hij is voorzien van een autoantenne tuner en 101 geheugen kanalen.
Het prijskaartje dat er aanhangt laten we aan u over om het te beoordelen.
++

EURO diploma
Vrij vertaald door ON(V)L04299
F6KLO REF - 19
"Radioclub de Brive-La-Gaillarde"

Het 19° Departement van de R.E.F. geeft het EURO Diploma uit, dit om aan het begin van de Europese munteenheid de EURO te herinneren
Regels:
Kontakten en luisterberichten met enkel één station van ieder lidland van de Eurozone, dus 12 landen

CT : Portugal , F : Frankrijk
LX : Luxemburg ,PA : Nederland
DL Duitsland ,EI : Ierland
OE : Oostenrijk ,ON : België
EA : Spanje , I : Italië
OH : Finland , SV : Griekenland

Een verbinding met het station TM2E telt als "joker", voor het geval er een land ontbreekt. Alle banden zijn toegelaten met uitzondering van verbindingen via een repeater
De QSO's moeten tussen 01 januari 2002 en 31 december 2002 24:00 uur liggen
Aanvraag voor het diploma moet gebeuren voor 31 december 2003
Stuur een bevestigde lijst van de verbindingen, QSL kaarten zijn niet nodig.
Een mooie houtplaat met volgende afmetingen 21 x 14 wordt als diploma uitgegeven.
Diploma onkosten: 20 € of 25 IRCs voor Europese stations, 25 € of 30 IRCs voor de rest van de wereld.

Diplom Manager: F8BPN DEJEAN Mauricette, 10, Impasse M.R GUILLOT, Lotissement les Roubeys, F-19240 VARETZ Frankreich.
Zie ook op: http://www.euro-award.fr.st

++

 

De magnetische LOOP - antenne d1
*******************************
Bij de bespreking van deze antenne dient vooropgesteld dat
deze slechts van nut is voor amateurs die niet beschikken over
de nodige plaatsruimte of de steeds groter wordende groep van
qrp enthousiastelingen.
De gelukkige eigenaars van een paar hectare grond doen er beter
aan deze uiteenzetting niet te lezen.Zij geven in overgrote
meerderheid een negatief advies of werpen argumenten op die
de minder goed bedeelde amateur alleen maar ontmoedigen.
Verder is het spijtig genoeg zo dat als je het toch waagt
een superbe zes element yagi op te stellen naast of zelfs op
je eigendom men in de kortste keren een bijziend ambtenaar van
de stads- of gemeentediensten aan de deur krijgt met een bevel-
schrift om dat onooglijk ding te verwijderen.
En dan zijn er nog die lieve buren die je voor alle slechte
televisiebeelden de schuld geven.
Met andere woorden:als je graag je hobby bedrijft en geen ruimte
hebt voor een bobtail op 80 meter,of in een appartement woont
op de derde van zes verdiepingen moet er naar andere antennes
uitgekeken worden.

En die zijn er : - de antenne die men vanaf het balkon naar beneden
laat zakken als het donker is.
- de antennestaaf die men schuin vanaf het balkon
naar buiten steekt,ook als het donker is.
enz.
Er zijn ettelijke ontwerpen verschenen in QST en andere bladen over
dit onderwerp maar ze hebben allen een nadeel:ze mogen niet
zichtbaar zijn.Er zijn Amerikaanse amateurs die hun antenne
vermommen als een vlaggenstok of de dakgoot gebruiken om een
draad,liefst van dezelfde kleur,ertegen te plakken.
Bij ons zijn dergelijke oplossingen meestal onpraktisch : een
vlaggenstok ligt niet in de lijn van de Europese gewoonten en
de dakgoot moet van plastiek zijn.
Het voorgaande alleen maar om erop te wijzen dat er een oplossing
bestaat voor dit probleem:de magnetische loop.
Het is namelijk zo dat zelfs als je een Amerikaanse oplossing
zou kiezen er nog altijd een probleem overblijft:waar haalt
men een goede aarding ervoor.Zeker de bewoner van een appartement
staat voor dit probleem.
De magnetische loop heeft alleen een elektrische aarding nodig
zoals gebruikelijk voor huishoudapparaten.
Binnenhuis werkt de loop ook,misschien wat minder efficiënt,maar
beter dan alle andere oplossingen.
In een volgende aflevering gaan we in op de technische kant van
deze antenne.

wordt vervolgd
++

 

 

- Zo, beste vrienden dit is dan het einde van onze -
- wekelijkse inforonde,
- Wij danken U voor het luisteren en graag tot volgende week .
- Na de qso ronde en de rapporten blijven wij qrv op 145.762.5 Mhz. ON0AN.
- En op onze huisfrequentie 145.425 Mhz.

 

even qrx...........

* EINDE *

 

   
© Copyright 2017 Radio Amateurclub OSA Antwerpen. Alle rechten voorbehouden.