ARLHS logoARLHS De Amateur Radio Lighthouse Society (ARLHS)
Is toegewijd aan maritieme communicatie, amateurradio, vuurtorens en lichtschepen. De leden bezoeken vuurtorens tijdens hun reizen. Ze stellen amateurradioapparatuur op bij of in de buurt van het lichtschip of de vuurtoren. Sommigen amateurradio-operators verzamelen vuurtoren QSL's. ARLHS is een ledenorganisatie die niet gratis is, je dient een bijdrage te betalen van ca. 15 $. De belangrijkste doelstellingen zijn, het publiek bewust maken van de rol die lichtbakens hebben gespeeld bij het helpen en handhaven van de veiligheid op zee, het erfgoed en de geschiedenis van vuurtorens en lichtschepen te behouden en te helpen de vuurtorens en lichtschepen in stand te houden die gevaar lopen te worden verschroot, afgebroken of in verval geraken. 

lichtschip 3 West Hinder 256x192ARLHS USA National Lighthouse/Lightship weekend 2022

Lichtschip 3 West-Hinder ON9BD
6 & 7 augustus 2022 

   
© Copyright 2017 Radio Amateurclub OSA Antwerpen. Alle rechten voorbehouden.