80 jaar ON4OSA

     
   

De VRB (Vlaamsche Radio Bond) werd opgericht op 22 september 1929. Jules Fleurbaey (ON4ZA) werd voorzitter, een functie die hij bekleedde tot eind 1936.

Volgens opzoekingen van onze vorige CM, Gaetan ON4GDB, werd onze sectie opgericht binnen de VRB (Vlaamsche Radio Bond).

Het was in 1935 dat onze Antwerpse sectie OSA, zo wordt verteld, opgericht werd door radio operatoren van het radio kuststation OSA in Antwerpen. Het kuststation bevond zich in de Blancefloerlaan te Antwerpen Linker-Oever. Drie grote pylonen met daartussen de draadantennes. 

qslcard osa

In 2015 werd ons 80 jarig bestaan gevierd met

          • een speciale roepnaam ON80OSA
          • een passend award.

 

Aftellen naar 2025, dan blazen we 90 kaarsjes uit ...