HF antennes - fijn om te weten   HF antennas - nice to know    

Antennes 1

     1. Een antenne hoeft niet resonant te zijn om te werken.
De enige reden om een antenne resonant te maken, is om de behoefte aan een impedantie-aanpassingsapparaat, zoals een antennetuner, te elimineren. Eigenlijk is een niet-resonante draaddipoolantenne gevoed met open draad en een antennetuner een geweldige multibandantenne. Zie het artikel "The Classic Multiband Dipole Antenna" door WB8IMY in de QST van maart 2004.
   1. An antenna does not have to be resonant to work.
The only reason to make an antenna resonant is to eliminate the need for an impedance-matching device such as an antenna tuner. Actually, a non-resonant wire dipole antenna fed with open-wire line and an antenna tuner is a great multiband antenna. See the article “The Classic Multiband Dipole Antenna” by WB8IMY in the March 2004 QST.